Paper Pack
yükleniyor...
Paper Pack Matbaacılık - Kurumsal Blog

Marka Kimliği Nedir?

Her gün ilgimizi çeken yeni ürünler bulur ya da alışveriş yaparken diğer ürünlerle rekabet eden yeni bir ürün görürüz. Bu rekabet, bir ürün için sonsuz seçenekler yaratırken şirketler hayatımızda vazgeçilmez olmak için sadece görüntü veya ses yoluyla değil, duygusal olarak da bizlerle bağlantı kurmanın yollarını ararlar.

Marka, insanların bir kuruluşa, ürüne ya da sunulan hizmete yüklediği anlamdır. Marka kimliği ise, müşteriler üzerinde bırakılan izlenimin, müşterilerin marka hakkında düşündüklerinin bir çeşit temsildir. Marka kimliğini etkin kullanmak, müşterilerin bir ürün ya da marka hakkındaki fikirlerini büyük ölçüde değiştirebilir ve firma hakkında kurdukları duygusal bağı etkiler.

Marka kimliği; markayı tanımlayabilen ve markanın logosunu içeren herhangi bir şey olabilir. Marka kimliği; marka ile birlikte sunulan hizmet ya da ürünlerin tanınmasını teşvik eden ve büyük fikirlerin daha da erişilebilir olmasına yardımcı olabilecek fiziksel ve görsel bir varlıktır. Basitçe ifade etmek gerekirse; bir marka ile ilgili somut olarak görülebilen her şey bir marka kimliği olarak kabul edilir. Bununla birlikte marka kimliği; ses, dokunma ve hatta koku gibi diğer duyusal unsurları da içerir. Bir marka kimliğinin genel amacı, mevcut firmanın hikayesini anlatmak için kullanılan öğeler aracılığıyla insanlara kim olduklarını anlatmak ve neyi temsil ettiklerini göstermektir. Bu şekilde, bir markanın ürünü her ortaya çıktığında, insanların zihninde oluşacak temel temsil istenilen zeminde ve tutarlı olacaktır. Marka kimliğini oluşturabilecek unsurlar logo, kullanılan temel renkler, standart tipografik işlemler, kurumsal yazı tipleri, stil, ses, dokunma ve koku gibi unsurlardır. Marka; bir logo veya kimlik anlamına gelmese de, günümüzde bir şirket için logoyu tanımlamak, oluşturulacak marka kimliğini büyük ölçüde etkilemek demektir. Bu nedenle marka logosu, bir sembolden çok daha fazlasıdır. Logo; bir firmanın müşterilerine vermek istediği mesajdır. Şirket ile tüketici arasında kurulan duygusal bağlantıdır. Marka kimliğinin en önemli parçasıdır.

Başarılı bir marka kimliğinin anahtarı ise tutarlılıktır. Bu durum, insanlara marka kimliği ile birlikte, markanın onlara neler sunabileceği konusunda anılar oluşturmasına olanak tanır. Bir marka kimliğinin en büyük amacı, bu tutarlılığı sağlamak için görsel varlıkları etkin bir şekilde kullanmaya olanak tanıyan yönergelere sahip olmaktır. Marka kimliğinde tutarlılık olması, yalnızca şirketi değil, ürünü de çevreleyen türden bir kültürü ve temsili yansıtmaya yardımcı olur. Bu temsil doğru yapılırsa, işletme için etkili bir marka kimliği haline gelir.

VIEW
CLOSE