Paper Pack
yükleniyor...
Paper Pack Matbaacılık - Kurumsal Blog

Markalaşma Nedir?

Markalaşma, bir markanın anlam yönetimi olarak tanımlanabilir. Markalaşma, bir logo veya web sitesinden daha fazlasıdır. Markalaşma; bir firmayı sektördeki emsallerinden ayrı tutmaya yardımcı olacak bir isim ve imaj yaratma sürecidir. Markalaşma, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek için ihtiyaç duyulan en temel şeydir. İlk müşterileri devamlı müşterilere dönüştüren, markayı ya da ürünü öne çıkaran, etki yaratan, akılda kalan tüm unsurlar markalaşmaya bağlıdır. Başka bir deyişle, marka bir isimdir, ancak markalaşma bir fiildir. Bir logo tasarlamak markalaşmadır. Marka sesi geliştirmek markalaşmadır. Pazarlama ekibi ile etkili bir reklam kampanyası üzerine beyin fırtınası yapmak için bir araya gelmek markalaşmadır. Kampanyalar markalaşmadır. Markayı şekillendirmek için atılan her adım, kısaca markalaşmadır.

Markalaşma hem fiziksel (marka kimliği) hem de duygusal (marka) olarak şirketin pazara getirdiği tüm özelliklerin toplamıdır. Markalaşma; bir markanın ne olup ne olmadığını, neyi temsil ettiğini, karakterini ve değerlerini insanlara iletilir. Markalaşma esas olarak tutarlı bir temaya sahip olacak şekilde tasarlanmış reklam kampanyaları kullanılarak yapılır. Aynı zamanda markalaşma, insanlara söz konusu markayı neden tercih etmeleri gerektiğini söylemek için her fırsatı değerlendirerek başarılır. Markalaşma sürecini, marka kimliğinin tutarlı kullanımı ve güçlü bir marka stratejisi destekler. Markalaşma konusunda her sektöre uyan tek bir yaklaşım yoktur. Söz konusu işletmeye ve sektöre bağlı olarak kartvizitler, ürün ambalajları, etkinlik broşürleri gibi kaynaklar marka bilinci oluşturma konusunda oldukça önemlidir. Bununla birlikte bir markanın sahip olduğu vizyon ve misyon, oluşturulmak istenilen zihinsel temsile göre tasarlanmış etkili bir logo, özgün ve yaratıcı bir internet sitesi kullanıyor olmak gereklidir. Markalaşma ile ilgili en temel usnur, bu konuda her şeye uyan tek bir ölçüt olmamasıdır. Örneğin; bir işletmenin niyeti firmanın temsil ettiği markayı arkadaş canlısı, güvenilir ve anlayışlı olarak sunmak olabilir ancak müşterilerin marka ile ilgili hissettikleri bu olmayabilir. Bu nedenle marka stratejisinin tutarlı ve anlaşılabilir olduğundan emin olmak gerekir.

Markalaşma ve marka bilinci oluşturmak önemlidir çünkü tüm bu unsurlar, bir markanın bulunduğu sektördeki rekabette öne çıkmasına yardımcı olur. Ne tür bir şirkete sahip olunduğu, hangi sektörle çalışıldığı ya da ne tür bir müşteri peşinde olunduğu önemli değildir. İş dünyasında her ürünün, her hizmetin ve her markanın birçok alternatifi ve çok ciddi bir rekabet potansiyeli vardır. Marka bilinci oluşturma; bir firmanın farklı, özel ve benzersiz olduğu yolları belirlemesine yardımcı olur ve potansiyel müşterilere neden rakipleri yerine onları tercih etmeleri gerektiğini gösterir.

VIEW
CLOSE